בית בצור משה עם תקרה  קומופלאג' (מתחת לתקרת בטון קיימת )

בית בצור משה  אדר' איתן גורן
בית בצור משה מבט מהבריכה לסלון
בית בצור משה כניסה
חזית
בית בצור משה - אדריכל איתן גורן
מבט מהסלון לחצר
פרגולה
תקרה גושנית מותקנת מתחת לתקרת בטון
תקרה סמויה (קומופלאג')במטבח
התקרה בסלון מותקנת מתחת לתקרת בטון קיימת
תקרה סמויה (קומופלאג') בסלון
פרגולה על עמודי אבן
פרגולה
הצללה מלוחות עץ וכיסוי סנטף
הפרגולה במבט כלפי מעלה
פרגולה על עמודי אבן 1