בית בכפר ויתקין - קבלן ראשי : י. רפופורט

מבט לכיוון מזרח
תקרה גושנית בסלון -המלוק קנדי
תקרה גושנית מהמלוק פינת אוכל ומטבח
תקרה גושנית מעץ המלוק קנדי
גג יציאות עם ארגז רוח
מבט חזית לכיוון מזרח
שביל כניסה לבית
פרגולה ודק מבט צד
הגגות לפני פיתוח סביבתי