מרכז מבקרים מתקן להתפלת מי ים בחדרה IDE

תחנת אורות רבין מרכז מבקרים IDE
מרכז מבקרים IDE גשר כניסה
מדרגות על גשר כניסה למרכז המבקרים
משטח דק איפאה
משטחי דק איפאה במרכז המבקרים
דק איפאה עם גדר ומאחז יד
דק איפאה במרכז המבקרים IDE
מרכז המבקרים IDE מבט לכיון הים