בית באלוני אבא- פרגולה + דק בחצי עיגול

Design by Goweb