בית באביחיל- אדר' עודד לביא - קבלן ראשי : י. רפופורט

תקרה בחדר שינה  הורים
פרגולה גושנית על עמודי אבן
גג בחניה
הרכבת הקורות עם שגמים ופינויים
חתך הקורות   40/40 ס"מ
קירוי במחצלות במבוק גס
שגם ופינוי -חיבור מדוייק בקו ישר
הרמת קורות כבדות בעזרת מיכון
מבט לצפון כולל ג'קוזי בדק
עמדת בר עם משטח מהגוני
חזית לכיוון צפון
הכנת קורות להרכבה
קורות מוכנות להרכבה
הנפה 1
הנפה 2
הנפה 3