בית בהבונים -אדר' יונתן מונג'ק

הבית הגמור

בית בהבונים תלת מפלסי
מבט מצפון לדרום
מרפסת חדר שינה  הורים
פרט פינה  בגג
מבט כלפי הקומה העליונה
תקרה  חדר שינה הורים
תקרה חדר שינה ילדים
קומת כניסה מבט לסלון ולפרגולה ראשית
פרגולה ודק בקומה ראשונה חזית לים
דק "איטונג" מפלטות מסגרת מתכת מצופה
פלטות "איטונג" מסגרת מתכת מצופה

תהליך הבנייה

בניית השלד
בניית השלד
שלד התקרה
קורות תקרה
קורות תקרה
עמודים
קורות תקרה
מבנה עץ
בניית התקרה
בניית התקרה
בניית התקרה
חיזוק הקורות
חיבורי עץ
יהב על הקורה
קורות ועמודים
חיבור פינה
התקנת קורה
התקנת קורה
התקנת קורה
מנוף מרים קורה
העמודים לפני הנחת הקורות
מבט מרחוק
מבט מרחוק
מבט מרחוק
הנחת קורה