בית בעין ורד- דק + פרגולה עם הצללה

פרגולה + דק+ מדרגות כניסה
פרגולה עם סרגלי הצללה וסנטף שקוף
פרגולה מסגרת ברזל עם סרגלי הצללה מעץ
פרגולה + דק איפאה
פרגולה עם סרגלי הצללה וסנטף שקוף
מבט מקורב לפרגולה
מבט כללי על חזית הכניסה
פרגולה עם סרגלי הצללה וכיסוי סנטף