בית בנוה ירק גג מעץ רב שכבתי ותקרת גבס חסין אש

גג יציאות ללא ארגז רוח
מבט כללי
תקרה מעץ רב שכבתי חיפוי גבס חסין אש
מבט לתקרה כלפי מעלה
גג יציאות
קורות דו ורב שכבתי תקרת גבס חסין אש