בית בצופית - אדר' רון רוזן

בית בצופית  חזית דרום מזרחית
בית בצופית חזית דרומית
בית בצופית -מבט לכיוון דרום
S-תקרה מעץ גושני מוברש לבן  301
מבט מהסלון  כולל הפרגולה
מבט לכיוון דלת הכניסה לבית