חצר בית בהרצליה פיתוח 

חצר בית בהרצליה פיתוח
מבט לפינת האוכל
דק+ ספסלי ישיבה
שולחן בחצר
דק איפאה ומחסה לארון שרות
דק עם פתח לעץ קיים
מבט לכיוון הסלון
מבט מהבית לחצר
מבט מהבית לחצר
שער כניסה
שער כניסה מבט מקורב
מבט מהחצר לכיוון הבית
ספסל ישיבה
מבט לפינת האוכל
מבט לחצר
ספסל