בית במעונה גג אגדים גלויים    

הובלת האגדים לשטח לאחר הרכבתם
פריקת האגדים והנפתם לגג
הכנת האגדים להרכבה  בגג
מיקום סופי וקביעת גבהים
גמר התקנת האגדים במקומם הסופי  בגג
מבט מבפנים על הגג לאחר הכיסוי
מבט מבחוץ על הבית עם גג האגדים